Infomation about Lame Losers.
"Klanen Lame.Losers startades av en lite grupp rebeller som i hopp om frihet tog upp kampen mot den diktatur som råder. Kampen pågår och kommer att pågå tills vi vinner. Gruppen består av.. medlemmarna.. Som slåss i snö vämre och oväder och vi behöver DIN hjälp i kampen." - BacoN, väldigt onykter.

In other words, you can always find us at #Lame.Losers @ QuakeNet. ^_^